» Regulamin

Kontakt

  • Tadeusz Olejnik Sp. z o.o.
    ul. Morelowskiego 22
    52-429 Wrocław
    NIP: 894-288-56-23
  • E-mail:witek@tolejnik.pl
  • Telefon605 447 127
  • Godziny działania sklepupon.-pt. 9.00 - 17.00

Hity sklepowe

Regulamin

 1.       Sklep internetowy, działający pod adresem www.emp24.pl, prowadzony przez Tadeusz Olejnik Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Morelowskiego 22, 52-429, NIP: 894-288-56-23, REGON: 02042055400000 (dalej również jako „Sprzedający”), prowadzi sprzedaż detaliczną towarów, w szczególności z branży sprzątanie: maszyny parowe, chemia profesjonalna, akcesoria do sprzątania
2.       Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym EMP24.PL niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

3.       Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego EMP24.PL towarów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i jest wyrażona w złotych polskich.

4.       Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu EMP24.PL , jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

5.       Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

6.       Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego EMP24.PL , zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

7.       Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego EMP24.PL są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta lub importera oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

8.       Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego EMP24.PL pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i, w przypadku dokonania zapłaty przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. 

9.       W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży. 
TRANSAKCJA
 1.       Zamówienia w sklepie internetowym EMP24.PL można dokonywać:
- poprzez strony internetowe sklepu EMP24.PL - wypełniając formularz na stronach sklepu,
- telefonicznie - dzwoniąc pod numer tel. (71) 340 82 64 lub tel. kom. 605 447 127 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17
- mailowo - wysyłając zamówienie na adres biuro@emp24.pl

2.       Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania (adresu do wysyłki), adresu email oraz telefonu kontaktowego.

3.       Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa sprzedaży uważana jest za zawartą.

4.       Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: Tadeusz Olejnik Sp. z o.o. , ul. Morelowskiego 22, 52-429 Wrocław, może to także zrobić drogą mailową na adres biuro@emp24.pl, bądź poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię lub oryginał dokumentu sprzedaży oraz kartkę z informacją dotyczącą danych adresowych i kontaktowych jak również numer konta bankowego na który zostanie zlecony zwrot wpłaty. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Tadeusz Olejnik Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Tadeusz Olejnik Sp. z o.o. zwróci Kupującemu jego świadczenie w stanie niezmienionym oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.

5.       W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
PŁATNOŚĆ
 1.       W sklepie EMP24.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
- Przelew na konto bankowe Sprzedającego - korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po momencie dokonania płatności.     - Płatność za pobraniem - procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy;
- Płatność gotówką w kasie - dotyczy zamówień odbieranych w siedzibie firmy, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówiony towar w kasie, w momencie odbioru towaru.

2.      Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego)
3.      Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz koszty innych usług, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.
DOSTAWA
1.       Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.       Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu EMP24.PL . Towary oferowane przez Sprzedającego są podzielone na trzy grupy: towary z czasem wysyłki do 24 godzin, towary wysyłane do 3 dni oraz towary dostępne na zamówienie. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego EMP24.PL . Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 24 godziny następujących po sobie dni roboczych.

3.       Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 
4.       Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy                                 Tadeusz Olejnik Sp. z o.o. mieszczącej się we Wrocławiu przy ul. Morelowskiego 22, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru.

5.       Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

6.       Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Tadeusz Olejnik Sp. z o.o. zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale  „Reklamacje i zwroty”.

7.       Koszt dostawy towaru jest widoczny podczas składania zamówienia. W przypadku wysyłki kurierskiej Kupujący ponosi jedną, jednostkową opłatę niezależnie od ilości i łącznej masy zakupionego towaru w jednym zamówieniu

8.       W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.
GWARANCJA I SERWIS
1.       Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym EMP24.PL są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

2.       Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.
 
REKLAMACJE I ZWROTY
 1.       Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:
- skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),
- złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego),
- złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

2.       W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien dołączyć do reklamowanego towaru następujące informacje:
- dane adresowe i kontaktowe wraz z nr tel. i adresem e-mail
- opis wady produktu, przyczyny reklamacji
Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz wypełnioną kartę gwarancyjną/dowód zakupu.
3.       Na czas transportu reklamowanych towarów Kupujący zobowiązany jest do solidnego zabezpieczenia odesłanego produktu. Tadeusz Olejnik Sp. z o.o. nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4.       Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, drogą mailową, bądź poprzez formularz kontaktowy na stronie EMP24.PL .

5.       Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

6.       Tadeusz Olejnik Sp. z o.o. odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.

7.       Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu Tadeusz Olejnik Sp. z o.o. jest właściciel firmy.
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1.       Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego EMP24.PL, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

2.       Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego EMP24.PL towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3.       Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt, na własny koszt, do placówki Sprzedającego.

4.       Złożenie zamówienia w sklepie internetowym EMP24.PL wymaga uprzedniego udzielenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę EMP24AUT danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).

5.       Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres, a także pozyskania od Kupującego opinii na temat jakości obsługi w sklepie internetowym  EMP24.PL. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedającego dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.

6.       Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera.

7.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

8.       Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym EMP24.PL wymagana jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

9.       Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego EMP24.PL zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

10.   Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.emp24.pl w zakładce regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby firmy Sprzedającego we Wrocławiu przy ul. Morelowskiego 22.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.emp24.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

12.   Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01.11.2014 r.

 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).